Cene dermatoloških usluga:

1. Pregled profesora
4.000,00
2. Kontrolni pregled unutar mesec dana, sa zaključkom
2.000,00
3. Ukljanjanje benignih novotvorevina na koži RT fulguracijom (po promeni) - bez anestezije
1.000,00
4. Ukljanjanje benignih novotvorevina na koži RT fulguracijom (po promeni) - sa infiltracionom anestezijom
2.000,00
5. Uklanjanje kondiloma RT fulguracijom i kiretažom, manje
6.000,00
6. Uklanjanje kondiloma RT fulguracijom i kiretažom, veće
12.000,00
7. Dijagnostička biopsija promene sa XP analizom*
14.000,00
8. Intraleziona aplikacija leka
2.000,00
9. Prick inhalacioni testovi
2.000,00
10. Mikološki pregled (nativno+kultura)**
1.500,00
11. Bris kože na kulturu i AB**
500,00
12. Uretralni bris - Mycoplasma**
750,00
13. Uretralni bris - Ureaplasma**
750,00
14. Uretralni bris - Chlamydia**
1.000,00
15. Direktni preparat za detekciju gonokoka**
500,00


* Laboratorija za HP i citološku dijagnostiku "Histolab"
** Mikrobiološka laboratorija "Marković"